SERVICE SMÅELEKTRISK

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Reklamasjon fra privat husholdning
Det er gjeldende forbrukerkjøpslov som legges til grunn om ikke selger har gitt en utvidet garanti(utover forbrukerkjøpslovens regler).Reklamasjon omfatter fabrikasjons - og materialfeil og betinger at produktet er plassert, montert, vedlikeholdt og benyttet i henhold til produktets bruksanvisning.Kjøpsdato og at produktet er kjøpt i Norge må kunne dokumenteres(kjøpskvittering).Manglende dokumentasjon eller at produktfeilen ikke kan vises tilbake til en fabrikasjons -/ materialfeil, anses som et betalbart servicebesøk / oppdrag.Det samme vil gjelde om produktfeilen er fremkommet av en utenforliggende årsak(f.eks.skader forårsaket av store spenningsvariasjoner fra strømleverandøren).

Reklamasjon fra næringsvirksomhet
Her anvendes gjeldende kjøpslov og eventuelle gitte produktgarantier(tillegg).